Nieuws

Laatste WTC-nieuws: Agenda ALV 15 november 2017
   (10-11-2017)

Wanneer: Woensdag 15 november 2017, vanaf 20:00 uur

Waar: Kantine Condoor bv, Handelsweg 31, 3899 AA ZEEWOLDE

 

Agenda ALV 15 november 2017

 1. Welkom en opening

 2. Ingekomen stukken

 3. Mededelingen voorzitter/secretaris

 4. Notulen vorige ledenvergadering, d.d. 22 maart 2017

 5. Bestuurswisseling en herverdeling bestuurstaken

 6. Communicatie en PR

 7. Commissieverslagen

  1. Toercommissie

  2. ATB commissie

  3. Jeugdcommissie

  4. Evenementen commissie

  5. Redactie commissie

  6. Sponsorcommissie

 8. Rondvraag.

 9. Sluiting


Ogenblik a.u.b. ...