U bent hier: Home › Nieuws

Nieuws

Laatste WTC-nieuws: Wijziging in ATB-route
   (13-01-2015)

Na diverse klachten van wandelaars over ATB-ers bij de gemeente, hebben we samen met Staatsbosbeheer besloten om een van de laatste uitbreidingen in de ATB-route van Zeewolde te schrappen.
Dit betreft de uitbreiding die wij sinds eind augustus gebruiken, na de eerste oversteek van de Dasselaarweg na ca. 300 meter links het bos in.

https://www.tvz-zeewolde.nl/uploads/images/Webredactie%20fietsen/ATB_route_2014.jpg

Dit leek een weinig gebruikte wandelroute en wij hadden toestemming om er, mits er geen klachten van wandelaars zouden komen, gebruik van te mogen maken.
Het heeft helaas niet zo lang mogen duren.
Wij zullen nu i.p.v. linksaf eerst nog een stuk rechtdoor gaan alvorens wij onze route weer aan de rechterkant vervolgen.

Graag verzoek ik u allen om de route te rijden zoals die op dit moment aangegeven staat en niet op ontdekkingstocht te gaan over de wandelpaden.
Onze groene gastheer Staatsbosbeheer heeft overigens de wens uitgesproken om in de toekomst de gehele ATB-route gescheiden van de wandelroutes te laten lopen.

Sjors Lodewijk

(Terug naar boven)


Laatste WTC-nieuws: Update van de uitbreiding ATB route (15-12-2014)
   (15-12-2014)

In de maanden na de zomer is er hard gewerkt aan het uitzetten van de nieuwe singletracks voor de uitbreiding van de ATB-route.
Dit was nodig om de route meer uitdagend te maken, nadat de route was ingekort door de komst van het scoutinglandgoed.
Na het evenement ‘Fiets de Boswachter eruit’ bleek dat de bodem van de nieuwe stukken op de route verhard moest worden, omdat de kleibodem te zwaar is om over te fietsen.

Op twee zaterdagen is er puin van de Flediteweg naar de ATB-route getransporteerd, waar het vervolgens werd uitgereden en verspreid over de route.
Op het moment van dit schrijven zijn er 18 van de 23 bergen puin uitgereden over 700 meter singletracks.
De slechte weersomstandigheden leveren vertraging op bij het vervolg van de werkzaamheden. Het aantrillen van het puin kan alleen na een paar droge dagen gedaan worden en is nodig om de puinbodem hard te maken.
Om ervoor te zorgen dat de route in de tussentijd niet kapot wordt gereden, staat er een omleiding aangegeven.

Deze werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt door A1 Verhuur (sponsoring van twee shovels voor vier dagen), René Snijers Bestratingen (sponsoring dag graafmachine), Erkemederstrand (sponsoring dag shovel).
Verder zijn de werkzaamheden uitgevoerd door diverse vrijwilligers:
Rick van der Kuijl, Gerard van der Horst, Reinald Voorn en Jan Douma van de Triathlon Vereniging Zeewolde.
Leo Kluifhooft, Jeroen van Kats, Sjors Lodewijk en Ton Huisman van de Wielertourclub Zeewolde en Douwe Monsma van Bio+.

Staatsbosbeheer heeft het puin gratis geleverd!

Hieronder een impressie van de werkzaamheden

(Terug naar boven)


Laatste WTC-nieuws: Verslag Ledenvergadering 30 oktober 2014.
   (04-12-2014)

Verslag Ledenvergadering 30 oktober 2014.

Aanwezig Bestuur: Ger Stevens, Eric Woltheus, Jeroen Assen, Albert de Jong,en Sjors Lodewijk

Aanwezig leden: R. Duijvestijn, H. Dijkhuizen, T. Leenders, J. vd Horst, J. Stortelder, P. Bouwman, M. de Vries, M. v Zijl, H. Lems, K. Rietbergen, P. vd Brug, L Seinhorst en A. Weijers

Afmeldingen: E. vd Ham, M. de Blom, C. Steijger, C. Lindeboom, R. vd Heijden, F. Stortelder, I. vd Vlist, M. Dobber, M. Timmer, W. Ganzevoort, W. Tolboom, A. Veerman en R. Koumans
1-Opening.
Ger Stevens neemt de afwezigheid van Ellen van den Ham als voorzitter tijdens deze vergadering waar.
Hij heet alle aanwezigen welkom en stel de voorgestelde agenda vast.

2-De notulen van de afgelopen voorjaarsvergadering worden goedgekeurd.


3-Mededelingen van de voorzitter:

- Kleding is besteld en inmiddels binnen. Deze wordt gesorteerd en is daarna beschikbaar bij Westerlaken. Er is ook extra kleding besteld. Niet opgehaalde kleding zal in rekening worden gebracht.

- Groep 3 Basis krijgt komend jaar een extra impuls. Meer hierover verder bij de Jeugdcommissie.

- Bidon: Er is te weinig ingeleverde content. De Bidon verschuift daarom naar het komend voorjaar. Dan extra aantallen t.b.v. sponsors, fietsenwinkels, VVV, gemeentehuis etc.

- Extra mogelijkheden als PR functie via de PR commissie is bv een Flyer bij sponsoren en winkel.

4- Commissie verslagen. Naar aanleiding van een recente bestuur- en commissievergadering

Toercommissie 

 Wat gaat er goed (met kleine verbeteringen)
 Wat kan er beter
 Toerkalender en de kwaliteit van de ritten. Voor groep 2 meer kortere ritten op de woensdagavond.
 Slotevenement. Dit moet aan het begin van het wegseizoen bekend zijn. Wie, wat en waar.
 Toerkalender komt sneller vooraf op de site. 
 De betrokkenheid van de leden verbeteren t.a.v. clubritten en de daarbij horende verbeterpunten.
 Kilometervretercompetitie
 Aantal en functie wegcaptain. Misschien nieuwe titel (Begeleider?)

Uit de aanvullende discussie blijkt verder het volgende. Deelname WTC ritten loopt terug. In de winterperiode komt er een enquête om behoefte te peilen. Er waren in 2014 minder wegcaptains.
De commissie kijkt naar een goede vorm van spelregels, waardoor er weer meer bij komen. Er moet (weer) meer clubgevoel komen.ATB / Wintercommissie

 Wat gaat er goed
 Wat kan er beter
 Groep “Paul”, start om 09.00 uur bij Strokel. Staat op de site  
 Meer gebruik maken van de “aanvink”- functie. Dit verhoogt bekendheid en hopelijk ook deelname.
 Aansporingsmail hierover sturen 
 Samen Uit – Samen Thuis: niemand blijft achter 
 Meer saamhorigheid. Zoveel mogelijk alle groepen starten om 09.00 bij Het Baken

ATB groep 3(Michiel) samen met Racegroep (Peter) samen naar Harderwijk. Staat op de site

 ATB Route Zeewolde, meer uitdaging, meer overleg. Route wordt gebruikt door ca 30 (jeugdleden)
 + gering aantal volwassenen.
 Hier is Sjors al mee bezig.

Jeugdcommissie

 Wat gaat er goed
 Wat kan er beter
 Instroom nieuwe jeugd. 
 Opleiden van trainers. Nu traint Ingrid de begeleiders eens per maand.
 Meer variatie in de training 
 Sfeer en gedrag. Ondanks niveau en leeftijdsverschil is er zelden / nooit onenigheid of wangedrag.
 Communicatie naar de jeugd. Hiervoor is onlangs een extra mailadres aangemaakt 
 Betere taakverdeling 
 Kwaliteit van de trainers (zie ook 1) Mogelijk opleiden via NTFU (met hulp van NTFU Jeugdfonds) Dit gaat Arius onderzoeken.

Aanvullend blijkt dat bij de TVZ de ondergrens 18 jaar is. Commissie zoekt reden daarvan uit bij NTFU.Omloop Rabobank Flevoland

 Wat gaat er goed
 Wat kan er beter
 Kwaliteit Uitpijlen (deel Zeewolde in vergelijking met andere delen parcours) 
 Meer aandacht voor mogelijkheid voorinschrijving. Geeft meer doorstroming en geeft betaling vooraf. 
 Nieuwe route 25km door Stille Kern. 
 Deelname WTC Zeewolde leden (in 2014 al een verbetering, maar gestreefd wordt naar 50% van de volwassen leden. 
 Organisatie Startbureau (Roy van Gool + partner)
 

Penningmeester.

Eric licht de begroting 2015 toe. De contributie blijft in 2015 gelijk. Een verdere verhoging is nu niet nodig. De kascommissie wordt vastgesteld en bestaat uit: Fons Stortelder (2e jaar) en Martin van Zijl (nieuw)

Bestuurswisselingen.

Er zijn voor de vacature van de secretaris, Albert de Jong, geen aanmeldingen uit de leden gekomen. Het bestuur heeft Hans Lems bereid gevonden als secretaris tot het bestuur toe te treden.

De vergadering gaat akkoord met de aanstelling van Hans Lems als secretaris.

Rondvraag

Graag herinvoer van de kilometervreter competitie. Deze bestaat nog wel, maar slechts weinig leden sturen regelmatig hun km stand door naar Marc Timmer. De toercommissie bekijkt de mogelijkheden (o.a. via eerder genoemde enquête.

Nadat alle onderwerpen en vragen zijn behandeld sluit Ger om 21.40 uur de vergadering.

(Terug naar boven)


Laatste WTC-nieuws: ATB-Route single-tracks PUINZOOI
   (19-11-2014)

PUINZOOI

De anonieme inzender vanuit de mailbox blubberbike@gmail.com zal met het onderstaande bericht "not amused" zijn, maar feit is dat de Fietscommissie onder de bezielende leiding van Rick van der Kuijl met onuitputtelijke energie het ATB-parcours onder handen blijft nemen.

Rick: "Iedereen die mee heeft gedaan aan de ATB wedstrijd "Fiets De Boswachter Eruit" heeft gemerkt dat op de nieuwe single-tracks nauwelijks te fietsen was.
De week ervoor was het nog prima te doen, maar de hevige regenval de dagen voorafgaand aan de wedstrijd gooide roet in het eten.
Een beetje blubber kan geen kwaad, maar deze plakzooi was te veel van het goede. Dus werd besloten dat puin op dit deel van de route de beste oplossing was en SBB had op de Flediteweg nog een restant puin van de Stille Vallei liggen.

Sjors Lodewijk van de WTC en ik hebben vrijwilligers gezocht om het puin van de Flediteweg naar het Nulderpad te krijgen en dat is gelukt.
Jan Douma was bereid zijn geliefde zaterdagochtend ATB-training af te zeggen en kreeg hulp van twee vrienden van Sjors: Ton Huisman en Jeroen van Kats.
Deze drie mannen hebben afgelopen zaterdag met een shovel, twee trekkers met dumpers en een verreiker om de dumpers te vullen, de hele dag puin gebracht naar het Nulderpad.
In totaal hebben ze zo'n 130 kuub puin weten te storten, grote klasse. (Eén kuub is 1000 liter, red.)
Binnenkort zal door René Snijers het puin over de single-tracks worden gereden.

Buurman Reinald Voorn en ik hadden vrijdag al met een motorkettingzaag het pad breed genoeg gemaakt voor de shovels.
Makkelijker kunnen we het niet maken, ze kunnen aan de slag."

 

(Terug naar boven)


Laatste WTC-nieuws: TVZ - Diesel Büchli estafette koppelcross
   (17-11-2014)


 

TVZ ATB estafette koppelkoers

 Omschrijving
 ATB estafette koppelcross rondom de RCN
 Locatie
 RCN-camping (kroeg), Dasselaarweg 1, 3896 LT Zeewolde
 Inschrijven
 10:00 tot 10:15 uur
 Kosten
 Gratis voor leden, voor niet leden €3,- 
 Starttijd
 10:30 uur
 Sponsoren
 Diesel Büchli, Paramedisch centrum Luxor.

Wegens groot succes in de herhaling! 

Om de beurt leg je zo snel mogelijk een rondje af van ca.2 km. 
Het koppel dat als snelste ieder 5 rondes heeft gereden is de winnaar! 

De totale afstand is dus ca. 10 km per persoon, het exacte parcours volgt zsm.

Meer Informatie op de TVZ-Site

Schrijf je nu in: via deze link

(Terug naar boven)


Laatste WTC-nieuws: WTC clubkleding is binnen!
   (10-11-2014)

Beste Leden,

De WTC clubkleding die voor 1 september 2014 is besteld, kan afgehaald worden bij Fietsspecialist Westerlaken.

Op een aantal items na is alles binnen, de niet binnen gekomen items worden nageleverd en zodra deze binnen zijn ontvangt men bericht.

We hebben ervoor gekozen om een kleine voorraad korte broeken en shirts kort mouw te bestellen, daarnaast zijn er nog een aantal losse items op voorraad.
Kijk even goed in de voorraad voordat je gaat bestellen, de voorraad is beschikbaar bij Fietsspecialist Westerlaken.

Gezien de hoeveelheid voorraad hebben we besloten om pas weer in de loop van 2015 een nieuwe bestelling te plaatsen (afh. van het aantal ingevulde bestelformulieren)

Nog even ter aanvulling: bestelde kleding wordt altijd in rekening gebracht ook als deze niet wordt opgehaald

 

Met vriendelijke groet,

Uw kledingcommissie

(Terug naar boven)

Zoek in site:


Inloggen:


 

Het WTC - Forum (advertenties/discussies/oproepen ect.)
 

 

 

Wegritten-Overzicht
ATBritten-Overzicht
Evenementen (tochten/cyclo's/MTBmarathons)
Aanbevolen Ritten
Overige Activiteiten (vergaderingen/feesten...)
Kalender
Verslagen
Foto's
Fotoalbums
GPS-routes
Video's
Waaierrijden
Kilometervretercompetitie
Omloop Flevoland
Regelmatigheids klassement
Lid worden?
Bestuur / commissies
ATB-afdeling
Clubbladen
Clubkleding
Huishoudelijk reglement
Jeugd ATBen vanaf 2010
Spelregels toerfietsen Wielertourclub Zeewolde
Condoor
Dickhof Rijwielen
Fietsspecialist Westerlaken
Wolter Koops Internationale Transporten
Kees Calis Verhuur
Kippersluis Sierbestrating
Nu-Swift
Zeewolde Actueel
Club Webware