Spelregels toerfietsen Wielertourclub Zeewolde

We rijden op de verschillende clubritten in de volgende snelheidsgroepen:

 

Op maandag:   

Groep 1, rijsnelheid ongeveer 20 - 25 km / uur

 

Op woensdag:  

Groep 2, rijsnelheid ongeveer 25 - 30 km / uur
Groep 3, rijsnelheid ongeveer 30 - 35 km / uur

Groep 4, rijsnelheid vrij, wel het motto 'samen uit samen thuis'

 

Op zondag:      

Groep 2, rijsnelheid ongeveer 25 - 30 km / uur
Groep 3, rijsnelheid ongeveer 30 - 35 km / uur

 

Hierbij moeten we aanteken dat de snelheden niet heilig zijn, het kan voorkomen dat de snelheden hoger of lager liggen, dit afhankelijk van de vorm van de deelnemers.

 

Het motto:

SAMEN UIT, SAMEN THUIS!

moeten we met z'n allen nastreven. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat we het genoemde motto waar kunnen maken. Dus als iemand het niet bij kan houden, wordt dit doorgegeven en zullen de overige deelnemers van de tocht de snelheid aanpassen. Dit moet ook gebeuren als iemand constateert dat een ander het niet goed bij kan houden. Het kan niet zo zijn dat één of meerdere deelnemers afhaken, omdat we de genoemde snelheid zonodig moeten halen.

Dit geldt ook als iemand pech heeft, we laten niemand achter, maar met elkaar wordt de reparatie uitgevoerd of een oplossing gezocht.

Ook is het van belang dat bijzonderheden doorgegeven worden aan alle deelnemers, denk hierbij aan palen, obstakels, drempels en dergelijke. Voor het communiceren zijn een aantal tekens afgesproken, deze zijn:

*  VOOR: Er wordt een weggebruiker rechts gepasseerd.

*  TEGEN: Er komt een weggebruiker van links tegemoet.

*  ACHTER: Er komt een weggebruiker achterop die gaat inhalen.

*  LEK: één van de groepsleden heeft een lekke band.

*  LINKS/RECHTS: Richtingswijziging. Met een armsignaal wordt dit ondersteund.

*  ACHTER ELKAAR: Signaal om achter elkaar in één lijn te gaan rijden.

*  STOP: bij naderend gevaar of een verkeersweg, stop roepen en hand ophoog ten teken dat we moeten stoppen.

Dwz iedereen knijpt in de remmen, zodat we met z'n alle op een veilige manier het naderende gevaar kunnen ontwijken of veilig oversteken.

*  PAAL / TAK / GAT: bijzonderheden worden zo duidelijk mogelijk gemeld

Het is ook zaak dat signalen doorgegeven worden, zodat niet alleen de rijders die in tweede wiel zitten het horen, maar ook de laatste.

Op de dagen dat we in meerdere groepen rijden, hebben we bewust gekozen voor het als eerste starten van de snelste enz. Alle groepen rijden dezelfde route, zodat indien iemand merkt dat het te hard voor hem gaat hij/zij kan besluiten zich af te laten zakken naar de achter hem rijdende groep.

Zoals als genoemd rijden we in vooraf vastgestelde routes, dit om de hierboven genoemde reden. De toerkalenders vindt je steeds op de website onder Activiteiten.

Elke groep wordt 'geleid' door een wegcaptain. Voor de goede orde, dat wil niet zeggen dat alle verantwoordelijkheid bij deze wegcaptain ligt. De wegcaptain is wel de eerste die zoveel mogelijk zal letten op het bij elkaar houden van de groep en heeft de beschikking over de GPS waarmee de route gevolgd kan worden. De wegcaptain moet meer gezien worden als de aanvoerder van de groep dan iemand die alles regelt. Bij terugkomst in het dorp wordt op een door de wegcaptain bepaalde plaats gestopt en kort de rit 'geëvalueerd' . Dit kan zijn bij de dorpsgrens of bij Het Baken.