Vertrouwenspersonen

Bij de Wieler Tour Club Zeewolde moet iedereen zich veilig en op zijn/haar gemak kunnen voelen. Pesten, kleineren, intimideren, discrimineren, beledigen etc. horen niet thuis in onze club. Sexueel getinte opmerkingen of ongewenste aanrakingen evenmin.

Wie iets kwijt wil over het het gedrag van een van onze leden zonder het meteen aan de grote klok te hangen kan er vertrouwelijk over praten met een van onze beide vertrouwenscontactpersonen:

U vindt hun contactgegevens in de ledenlijst. De ledenlijst is in te zien als u ingelogd bent.