Gentleman?s cup 2004 voor Ronald Timmerman

Zoals iedereen weet, wordt jaarlijks tijdens de najaarsvergadering de Gentleman?s cup uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging, dit hoeft geen lid te zijn, zo kon het gebeuren dat vorig jaar de cup uitgereikt werd aan Marja Ribbers, in verband met het vele werk wat ze voor onze website doet.

Het is ook altijd een goede gewoonte om geen van de bestuursleden te kiezen, in het bestuur is voor de laatste ledenvergadering lang gesproken wie dit jaar in aanmerking komt.

We konden geen goede kandidaat vinden, ook de leden die aanwezig waren op de vergadering hadden geen kandidaat.

We hebben daarom gemeend van de gewoonte om geen bestuursleden te verkiezen af te wijken en wel omdat de kandidaat die een groot aantal bestuursleden op het oog hadden, al sinds dat hij lid is van de vereniging veel werk heeft verzet voor de vereniging, dat was in 2004 niet anders. Hij stapte in het gat dat door de vorige voorzitter was achtergelaten, nam de organisatie van het jubileumfeest op zijn schouders, is de grote animator achter Omloop Flevoland en zorgde ervoor dat we weer een gevarieerd tourprogramma hadden en nog veel meer zaken.

De kandidaatstelling van Ronald is daarom in ieders ogen terecht, dat werd ook direct beaamd door de aanwezige leden op de najaarsvergadering.
Binnen het bestuur was de keuze voor Ronald geheim gehouden voor hem, hij dacht n.l. dat we als bestuur besloten hadden de cup af te schaffen.
Hij was dus zeer verrast.

Ronald de cup is je gegund en we hopen dat je nog lang actief binnen de vereniging blijft.

De cup is tijdens de najaarsvergadering uitgereikt.

Tevens kregen de aanwezige prijswinnaars van het zomertourklassement (plaatsen 1 t/m 15) hun prijzen uitgereikt die beschikbaar waren gesteld door de sponsors (o.a. cadeaubonnen) Bike totaal Zeewolde en Nu-Swift.

 

[Alexander Veerman]


Ogenblik a.u.b. ...