Voorbereiding NK toerfietsen in volle gang

Dagboek van het NK Toerfietsen (deel 1)

Speerpunt  veiligheid
Even ter herinnering; in het begin van dit seizoen is de veiligheid als speerpunt voor dit jaar gekozen. ???n van de aspecten daarbij was dat door de wijze waarop we in een groep fietsen in combinatie met de omstandigheden niet altijd optimaal is om alle groepsleden van het voordeel van het fietsen in een groep te laten profiteren.
Met andere woorden bij een groep van rond de tien mensen en een stevige wind schuin op kop, houdt slechts het deel van de groep dat vooraan rijdt elkaar uit de wind maar een groot deel dat daar achter hangt vangt vaak net zoveel wind als de koprijders. Je ziet daardoor ook dat degenen die het het minst nodig houden op de kop elkaar uit de wind houden en dat degenen die het tempo en de omstandigheden minder de baas zijn, achterin, amechtig hijgend, vol door de wind moeten trappen. Het veiligheidsaspect die aan deze situatie kleeft is dat veel ongelukken worden veroorzaakt door vermoeidheid en dat die vermoeidheid is te voorkomen door als groep anders te opereren.

Waaierrijden
De afspraak die we daarvoor hebben gemaakt is dat we in elke groep in dit seizoen een aantal malen, onder leiding van Rob of Marc, aandacht zouden besteden aan het waaierrijden. De afgelopen trainingsritten is dit voor groep 2 aan de orde geweest. Enerzijds uit bovengenoemd veiligheidsoogpunt, maar ook om een heel andere reden.

Nederlands kampioenschap toerfietsen
De WTC zal namelijk deelnemen aan een Nederlands Kampioenschap! Het betreft het NK Toerfietsen, dat op zaterdag 27 augustus 2005 zal worden gehouden in Emmen. Dit is een extra reden waarom gedurende de maand augustus op de wonesdagavond aandacht wordt besteed aan het waaierrijden. Het waaierrijden is namelijk essentieel om op een lange ploegentijdrit als het NK Toerfietsen (100 km) het tempo strak te houden.

Clubkampioenschap toerfietsen
Voor een ieder die niet weet wat het NK Toerfietsen inhoudt. Het is de nationale versie van het clubkampioenschap dat vorig jaar voor het eerst door de WTC is gehouden en dat dit jaar op 24 september weer op de agenda staat. De regels op het NK wijken iets af van het CK, doordat de afstand langer is en de ploegen groter zijn (minimaal 5 en maximaal 10). De essentie blijft echter dat zonder hulp van elke vorm van tijd- of snelheidsmeters een vooraf opgegeven gemiddelde sneldheid zo dicht mogelijk moet worden benaderd.

De ploeg van de WTC

  • Marjolein Bischot
  • Robert Duijvestijn
  • Albert de Jong
  • Rob van der Spoel
  • Marc Timmer
  • Ronald Timmerman
  • Jeanette Veenstra
  • Gerard van der Velden

Voorbereiding
Het team van de WTC is, zoals gezegd, sinds begin augustus serieus met de voorbereiding begonnen. Dat houdt uiteraard in dat alle leden, door aan de clubritten mee te doen, hun conditie op peil moeten houden. Daarnaast wordt er gedurende de hele maand aandacht besteed aan het waaierrijden (waarbij dit, als de omstandigheden ernaar zijn, in het algemeen vaker zal worden toegepast).
Nadat bij eerdere trainingen in deze maand de gehele groep 2 (ongeacht of ze onderdeel uitmaken van het team) aan de training op waaierrijden participeerden heeft het WTC-team gisteravond de eerste training gereden waarin daadwerkelijk als team is getraind. Om die reden is er gereden in vier groepen in plaats van drie. Gelukkig was de opkomst groot genoeg om, naast het WTC-team, drie volwaardige groepen (met wegcaptain) te hebben.
Het WTC-team heeft een training afgewerkt waarbij voortdurend in een enkele waaier met lange aflossingen is gereden. Belangrijker dan het waaierrijden was gisteren echter dat alle leden hun benen en hun gevoel afstemden op de streefsnelheid van 28 km/u.
Een en ander liep perfect. Als een geoliede machine werd de Hell van Huinerbroek, met 55 km een lekker tochtje met wat klinkerstroken er in (die hebben ze ook veel in Emmen), voltooid. Onderweg werd er onderling gecoacht ten aanzien van de snelheid, de wijze van het nemen van bochten, het heuvelop en af rijden en het rijden met voor of tegenwind.

Het resultaat?
Uiteraard hadden we gisteren nog allemaal tellers op de fiets, maar iedereen had zo zijn eigen trucje om daar tijdens een aflossing zo min mogelijk op te kijken. Daarbij was een teller gisteravond ook nog echt nodig om het gevoel te zoeken dat hoort bij de snelheid, het verzet en de cadans. Daarvoor was de bevestiging van de teller dat het inderdaad te hard, te zacht of goed ging in deze fase van de voorbereiding onontbeerlijk. Volgende week zullen we nog een training doen maar dan met afgeplakte tellers.

Het resultaat van gisteravond was in elk geval zeer bemoedigend. De 55 km is afgelegd met een gemiddelde snelheid van 28,02 km/u! We zijn dus goed op weg.

Ronald


Ogenblik a.u.b. ...