2006, Voorjaar 16 maart

Notulen Voorjaarsvergadering 2006

 

 

Verslag:    Algemene Leden(voorjaars-)vergadering

Datum:     16 maart 2006

Locatie:    Clubhuis IJsclub

 

Bestuur:

Ronald Timmerman

voorzitter

Robert Duijvestijn

secretaris

Wilfried Tolboom

penningmeester

Geert Ribbers

PR

Alexander Veerman

kledingcommissie/sponsoring

Jan de Jong

jeugdzaken

Marc Timmer

ATB

 

Hiervan afwezig: Jan de Jong en Marc Timmer

 

Aanwezige leden:
Jeanette Veenstra, Albert de Jong, Aard Weijers, Rob Tulleken, Stan Rennen, Michel de Blom, Maarten Schouten, Michiel le Noir, Raymond Felix, Rob van Zetten, Steven Scheffer, Wim van der Es, Jeroen Assen, Hans Dijkhuizen, Krijn Haak, Ton Huisman, Pleun vd Berg, Theo Leenders, Stef Laarman, Kees Rietbergen.

Notulen: Geert Ribbers

 

Afwezig met kennisgeving: Marnix en Linda van Zetten.

 

 

1. Opening

De bezoekers van de ledenvergadering worden door Ronald welkom geheten, waarna hij de vergadering opent.
Vanwege het feit dat secretaris Robert een arm in een mitella heeft (uit de kom geweest), zullen de notulen deze keer verzorgd worden door Geert Ribbers.

 

Opnieuw is er een winterseizoen afgesloten. Dit keer met wisselend succes. De zondagen zijn over het algemeen goed bezocht (de ritten vanuit Harderwijk), op de zaterdagen is is het tegengevallen (de georganiseerde ritten). Intussen is weer een zomerkalender samengesteld.

 

2. Verslag najaarsvergadering

 

Het verslag van de najaarsvergadering (27 oktober 2005) wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.

 

3. Mededelingen

 

 • Er is weer een nieuwe bidon onderweg.
 • Dit jaar is een NTFU jubileumjaar. Op 30 september is er een finale op Papendal.
  Hier zullen toertochten verreden worden op de weg, alsmede ATB tochten en er zal een dikke bandenrace zijn.
  Er worden vrijwilligers gevraagd voor deze manifestatie.
  Zie ook http://www.ntfu.nl/test/jubileum/jubileum.htm.
 • De NTFU zoekt vrijwilligers voor de jubileum manifestatie in Arnhem.
 • We gaan dit jaar niet meer fietsen met de ZtotZ.
  We blijven uit de toon vallen qua prestatie en het levert meer nadelen op dan voordelen.
 • Omloop Flevoland.
  Het doel is om het deelnemersaantal van afgelopen jaar te verdubbelen (van 400 naar 800). Huub van TFCA (Almere) denkt zelfs dat het er 1000 zullen worden.
  Dit jaar is er een PR-commissie, en er is een samenwerking met de RCN. Er zijn fietsarrangementen, op zondag kunnen deelnemers met korting naar de Aviodrome, op maandag is er een clubrit vanaf de RCN.
  Bidons komen opnieuw van NU-Swift, verder is er sponsoring van camping Waterhout en van Bastion hotels.
  Er zijn wederom besprekingen gevoerd over het fietspad over de knardijk met het waterschap die echter weinig hebben opgeleverd (aan maandelijks vegen heb je niks). Gevolg: de knardijk gaat uit de route.
 • Doelstellingen voor het zomer tour seizoen van de club: verhogen van de gezamenlijke km?s, verhoging van de participatiegraad. In 2006 zouden we 100 leden willen halen en een participatiegraad van 85%. Vorig jaar was de gemiddelde deelname aan woensdag-/zondagritten 19,5, dit jaar zouden we de 20 willen gaan halen.

 

4. Financi??el verslag

 

De kascommissie bestaande uit John Kaag en Wim v.d. Es heeft de boeken gecontroleerd en goed bevonden.

 

Wilfried neemt het verslag door, we staan bijna ? 1200 in de +.
Er wordt dan ook gevraagd of we zo door gaan met geld opbouwen.
Het antwoord is: ?nee, maar er is een zekere marge nodig omdat er van alles moet worden voorgefinancierd?.
Verder loopt er een experiment met gps-navigatie.

 

5. ATB seizoen

 

Alexander doet verslag van het winter ATB seizoen. De ATB-commissie functioneert op het ogenblik niet.
Marc heeft weinig tijd en er was een verschil van inzicht over de invulling van de zondagritten (die overigens een behoorlijke opkomst kenden).
Er blijken 2 soorten ?WTC-ATB-ers? te zijn, sommigen rijden liever georganiseerde evenementen, anderen rijden liever op zondagmorgen met de club op de veluwe.
We moeten nog eens uit gaan zoeken hoe we nieuwe ATB-ers kunnen vinden. Bij de aanbevolen ritten zullen wat zomer-ATB marathons vermeld worden met on-line aanmelding.

Besloten is ook om in de zomer nog een keer te proberen te gaan ATB?en.

Dit op de woensdag avond, zijn er dan maar enkele deelnemers dan kunnen deze aansluiten bij groep 2 zodat ze niet voor niks gekomen zijn.

6. Weg seizoen

 

Er is opnieuw een kalender opgesteld.
Wederom wordt er gereden in 4 groepen.

Per groep is er een co??rdinator aangesteld (zie ook de nieuwe Bidon).

 

In het begin zijn er weinig ritten op zaterdag daar er dan vele ouders met sportende kinderen op stap zijn.
Robert geeft een overzicht, er is totaal voor 5500 km ingepland. Er zijn 121 punten te verdienen voor het Biketotaal klassement. Elke clubrit komt voor punten in aanmerking.
Er moeten nog wat aanbevolen ritten toegevoegd worden.

Vraag van Pleun: waarom zijn er minder zaterdagritten? Pleun mist ritten zoals Ronde van Noord Holland, Vechtstreek (Dalfsen), Tour de Force (Barneveld), Ermelo.
Antwoord: het rondje Markermeer stond foutief op de zondag (die is op zaterdag) en verder zijn er op zaterdag gepland: IJsseltocht en Amerongse berg.
Rob vraagt zich af of vergaderingen met de kalendercommissie van de baan zijn. Er wordt meteen voorgesteld dit weer in te voeren, en dan ook voor de winter.

Wederom is er een debat over groep 3. Bij het rondje Markermeer is er te hard gefietst, met alle discussie van dien.
2 keer is het vorig seizoen mis gegaan toen Pleun captain was en daarom is Pleun vanaf nu geen captain meer.
Geconcludeerd wordt dat een captain geen politieagent is en er daarom niet op aan gekeken kan worden als het bij een groep uit de hand loopt.
Echter blijven er zeer weinig aanmeldingen voor captain voor het zomerseizoen. Waardoor dat een probleem kan gaan worden.

John Kaag plaatst nog een opmerking over de naam ?opstartgroep?. Dit duidt er op dat op maandag avond beginners worden opgeleid. Terwijl er veel mensen rijden die gewoon het tempo van de maandag groep lekker vinden.
Antwoord is dat dat wel klopt maar er wel degelijk ook naar buiten de club gecommuniceerd wordt dat op maandag nieuwe leden welkom zijn die nog niet zoveel gefietst hebben en daar min of meer ?laar gestoomd?worden voor de Omloop Flevoland.

 

7. Rondvraag

Pleun: zijn er extra bidons beschikbaar voor promotionele activiteiten?

8. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.


Ogenblik a.u.b. ...