best. verg. 23 april 2009

Verslag van de bestuursvergadering van 23 april 2009.

 

Aanwezig:        Robert, Wilfried, Krijn, Alexander (later) en Albert

Afgemeld:        Onno en Michel

Verslag:           Albert (ivm de afwezigheid Onno)

 

1.                  Opening

Robert opent de vergadering en meldt de afwezigheid van Onno en Michel.

 

2.                  Notulen / Actielijst.

Er zijn geen opmerkingen over de notulen. Over het onderwerp (agendapunt 6) over late afmeldingen wordt nog kort gememoreerd dat de WTC Zeewolde niet al te moeilijkdoet, zolang er geen afdrachten aan de NTFU zijn gedaan.

 

Actielijst; er zijn reeds diverse aanpassingen gedaan aan de website. Laatste dingen volgen binnenkort. Flyers zullen digitaal aan Bike Totaal worden verstuurd om te verwerken in een folder.

 

3.                  Wegcaptains

Systeem loopt. De captains functioneren beter dan afgelopen seizoenen. Evaluaties aan eind van de ritten zullen nog verbeteren. Ook de leden beginnen er aan te wennen.

 

4.                  Ingekomen stuken

Hemelvaartsdag / sportcircus. Bij bestuur niets ekend. De vergadering besluit er verder geen actie op te nemen, vanwege de vele andere verplichtingen die dag.

Bijeenkomst Sport Service Flevoland: Geen bijzonderheden

 

5.                  WVNTTK / rondvraag

Trainerskosten: Almere heeft voor deze NTFU training subsidieontvangen van de gemeente. Omloop Flevoland: Robert laat de nieuwe routepijlen zien. In de kleur oranje van de Rabobanksponsor

Duchennetocht: het bestuur besluit om Rob van Zetten bij zijn Duchennetocht te sponsoren met een bedrag van ? 30,= per dag, wat neerkomt op een totaal van ? 210,=

 

             


Ogenblik a.u.b. ...