bestuursvergadering 1 oktober 2009

verslag van de bestuursvergadering van 1 oktober 2009

 

Aanwezig: Robert, Wilfried, Albert, Alexander,  Krijn, Onno en Michel (wat later)

 

1.Opening

 

Robert opent.

 

2. notulen/actielijst

 

Over de notulen geen opmerkingen.

De actielijst wordt doorgenomen. Voor de status en de nieuwe acties zie de lijst hieronder.

 

3. ingekomen stukken

 

Geen stukken van belang

 

4. evaluatie wegseizoen/teamcaptains

 

Tijdens de evaluatie komen de volgende punten aan de orde:

- het is dit jaar met de teamcaptains beter gegaan. Er waren meer captains beschikbaar en de evaluatiemomenten aan het einde van iedere rit waren geslaagd en hebben geresulteerd in verbeteringen. In de loop van het seizoen werden de momenten daarom korter en werden ze niet meer elke keer gehouden.

- de deelname aan de clubritten dit jaar is toegenomen en ook het aantal gereden kilometers.

- er lijkt voldoende basis om volgend jaar weer met een groep 4 te rijden.

- als groepen te klein zijn, minder dan 4 personen, dan moeten groepen samengevoegd worden. Daarbij dient dan wel de hand te worden gehouden aan de snelheidslimieten van de langzaamste groep.  

 

5. vooruitblik ATB en initiatieven nieuw wegseizoen

 

Het programma voor het nieuwe ATB seizoen is al gereed en staat op de site. Op 15 november zal nog een clinic door Ingrid van der Vlist worden gegeven.

 

Nieuwe initiatieven voor het wegseizoen zijn al door Alexander ontwikkeld (Engeland, terugkeer rondje IJsselmeer en kampeerweekeinde Tecklenburg). Hij heeft daar al enkele reacties op ontvangen. Tijdens de ledenvergadering zullen de initiatieven worden gepresenteerd.

 

6. begroting 2010

 

Wilfried zal voor de ledenvergadering nog een begroting opstellen en

rondsturen.

 

7. voorbereiding najaarsledenvergadering

 

Aart Weijers is bereid gevonden om voorafgaande aan de vergadering een voordracht te houden over zijn tocht dwars door de USA.

Op de agenda voor de vergadering zullen de gebruikelijke punten komen te staan, met als bijzonder agendapunt bespreking van het opzetten van een ATB afdeling voor de jeugd.

 

8. rondvraag en wvttk

 

Albert en Michel zullen de districtsvergadering van de NTFU op 19 oktober bijwonen, die in het bijzonder aandacht zal besteden aan veiligheid.

 

Robert zal bij de gemeente informeren naar subsidiemogelijkheden voor (instructeurs) opleidingen

 

Andre Egberts is inmiddels ook bereid gevonden om de plaats van Robert in te nemen in het organisatiecomite van de Omloop Flevoland.

 

 

Actielijst

       

opstartdatum

    actie

uitvoerder

status

Opmerking

22-01-07

Samenstelling bestuur doorgeven aan KvK

Onno

moet nog gebeuren

overgenomen van Robert

23-06-09

Introductiebrief nieuwe leden

Onno

In voorbereiding

 

23-06-09

Ontwikkelen idee??n voor special event 2010

Co??rdinatie bij Alexander

ontwikkeld

 

23-06-09

Zoeken opvolger voor Alexander vwb kledinggebeuren en Robert voor Omloop

Co??rdinatie bij Robert

voltooid

Andre Egberts heeft zich inmiddels bereid verklaard zowel de kleding als de Omloop Flevoland te gaan doen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogenblik a.u.b. ...