Fietsprestaties bij toename van leeftijd

Mijn leeftijd is 67 jaar en fiets en schaats al vanaf mijn 15 jaar. In mijn jongere jaren heb ik wedstrijden gefietst, daarna aan lange afstand fietsen (ultra fietsen). Natuurlijk heb ik ervaren dat met het klimmen der jaren mijn vermogen geleidelijk is afgenomen, al moet ik zeggen dat dit proces heel langzaam is gegaan. Zo rond mijn 40ste jaar kwam die neerwaartse lijn in mijn vermogen.

Ik zit met een vraag waar ik weinig over lees, deze is: ?Zijn er statistieken of is daar ooit onderzoek naar gedaan hoe groot de handicap in je vermogen is, naar gelang je ouder wordt.? Er zal toch wel ergens een betrouwbare berekening zijn wat je gemiddeld per jaar inlevert. Natuurlijk begrijp ik wel, dat er persoonlijk grote verschillen in zullen zitten, maar ik mag toch uitgaan dat er gemiddelden bekend zijn waar ik van uit mag gaan.

:: De rode punten zijn de afname van de prestatie volgens de gemeten maximale zuurstofopname onder de Europese bevolking. De blauwe punten is de afname van de VO2max volgens de algemeen geldende regel.

Er is wel degelijk bekend hoeveel het prestatie vermogen achteruit gaat bij het toenemen van de jaren. Hieronder zie je een grafiek van hoe de maximale zuurstofopname per minuut per kilogram lichaamsgewicht verandert. Deze VO2max komt heel sterk overeen met het maximale vermogen dat je per kilogram lichaamsgewicht kunt leveren bij langere prestaties van 5 tot 20 minuten.

De grove richtlijn voor de afname van de VO2max wordt per 10 jaar aangegeven als 10% in de periode van 35 tot 60. Vanaf je 60e wordt aangegeven dat de achteruitgang 20% per 10 jaar is. Deze sterkere achteruitgang boven de 60 wordt over het algemeen verklaard door de veronderstelling dat veel mensen boven de 60 minder minder intensief trainen. Houden we de grove richtlijn aan dan ben jij in de leeftijd van 35 tot 67 jaar er ongeveer 35% op achteruit gegaan.

In deze grafiek zie je dat het aerobe vermogen (VO2max) dat je onder de gemiddelde bevolking ziet al afneemt vanaf een jaar of 20. Als je de gegevens uit bovenstaande grafiek aanhoudt, dan is de afname van 20 tot 30 jaar 9%, van 30 tot 40 jaar 10%, van 40 tot 50 jaar 10% en van 50 tot 60 jaar 12%.

De gegevens van de grafiek zijn gebaseerd op een groot onderzoek onder de gezonde Europese bevolking. Dus van het aerobe vermogen, uitgedrukt in ml per kilogram lichaamsgewicht per minuut, die je op 20 jarige leeftijd had is er op 60 jarige leeftijd nog 65% over.

Actief blijven zorgt altijd voor een hogere maximale zuurstofopname maar uit een literatuurstudie bleek ook dat de achteruitgang relatief net zo groot was tussen getrainden als niet getrainden.

Echter voor de minder getalenteerde onder ons. De toekomst biedt hoop op toch nog een sportief succes op hogere leeftijd. De onderzoeker J. Rittweger et al. trokken een hele mooie conclusie in hun artikel Physical performance in aging elite athletes.

"The available data indicate that physical competence declines even in the presence of lifelong, meticulous and demanding exercise. Obviously, veteran athletes are superior to non-athletes in terms of physical competence. This advantage, however, melts away with increasing age."

 (bron: Adrie van Diemen)


Ogenblik a.u.b. ...