best. verg. 18-02-2010

                                     verslag van de bestuursvergadering van 18 februari 2010

 

 

Aanwezig: Robert, Albert, Wilfried, Krijn en Onno

 

1. opening

 

Robrt opent

 

2. notulen

 

geen opmerkingen

 

3. actielijst

 

De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. Zie actielijst hieronder.

 

4. ingekomen stukken

 

geen

 

5. vooruitblik wegseizoen

 

We zullen opnieuw een groep 4 gaan opstarten, maar dan wel met ook voor deze groep als motto:`samen uit, samen thuis?. De tourritten zullen ook voor deze groep leidend zijn, maar de groep zal wel een zekere vrijheid hebben om de ritten naar eigen wensen aan te passen. Uitgangspunt blijft ook dat op de zondagochtenden gezamenlijk koffie gedronken zal worden op het koffiepunt volgens de toerrit.  

 

Het programma voor de woensdagavonden zal niet veel afwijken van het programma van afgelopen seizoen.  

Op de zondagen zullen een aantal nieuwe routes ingepland gaan worden die de afgelopen winter door Marc Timmer in samenwerking met Rob van der Heyden zijn opgenomen op GPS.

 

Er lijken genoeg wegcaptain aanmeldingen te zijn. Alleen de zondagochtendbezetting voor groep 2 is wel wat (te) mager met drie wegcaptains. Getracht zal worden daar nog een vierde voor te vinden.

 

De voorbereiding voor de Omloop Flevoland is in gang gezet. De Omloop is aangewezen als ????n van de zes pro Tour toerritten. Robert deelt mee dat de subsidie van de Provincie Flevoland de komende jaren wel afgebouwd zal gaan worden.

 

6. opstarten jeugdgroep

 

Michel, met wie nog even telefonisch contact is, verklaart zich bereid om de initiatiefnemers bij elkaar te roepen om de opstart in gang te zetten, met als doel afspraken te maken over de opzet en de aanpak. Hij is echter niet voornemens om de kar ook te gaan trekken.

Het idee is om begin mei te gaan starten, nadat het voetbalseizoen is afgelopen. Daarbij ligt de keus voor om te starten met een evenement of met een aantal bijeenkomsten in een clinic vorm.

 

7. voorbereiding ALV

 

Wilfried deelt de balans en resultatenrekening uit. Er is sprake van een klein negatief resultaat, maar dat wordt in hoofdzaak veroorzaakt door eenmalige hoge uitgaven voor clinics.

Positief is de hoge opbrengt van de Omloop Flevoland.

Een post waarop nog bezuinigd zou kunnen worden is de post `drukwerk Bidon`. De Bidon kost meer dan hij aan advertenties oplevert. Als de binnenpagina??s van de Bidon in zwart-wit worden gedrukt, zou dat een aanmerkelijke besparing kunnen opleveren.   

 

8. rondvraag

 

Aan de orde komt dat Nu Swift kleding wel wat erg vaak prominent voorkomt op foto??s bij stukjes in de Actueel en op de website. Op zichzelf niet onlogisch omdat Nu Swift ook de deelname aan een aantal bijzondere evenementen ondersteunt van een actieve groep leden. De belangen van de hoofdsponsor Condoor, die het meeste geld steekt in de kleding, kunnen daarbij echter in het gedrang komen.

Het evenwicht moet derhalve niet uit het oog worden verloren.

Robert zal dit punt nog met Alexander opnemen.

 

 

Actielijst

       

Opstartdatum

    actie

uitvoerder

status

Opmerking

22-01-07

Samenstelling bestuur doorgeven aan KvK

Onno

gereed

 

23-06-09

Introductiebrief nieuwe leden

Onno

gereed

 

17-12-09

Opstellen rooster van aftreden

Onno

in voorbereiding

Onno had een rooster opgesteld, maar zal dat op verzoek nog aanpassen

17-12-09

Organiseren EHBO avond

Onno

in onderzoek  

 

17-12-09

Informeren opstart jeugdgroep

Robert

in behandeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogenblik a.u.b. ...