best. verg. 22 april 2010

             Verslag van de bestuursvergadering van 22 april 2010

 

Aanwezig: Robert, Wilfried, Alexander, Krijn, Michel en Onno

Afwezig:    Albert

 

1. opening

 

Robert heet iedereen welkom en opent de vergadering.

 

2. notulen

 

Over de notulen geen opmerkingen

 

3. actielijst

 

De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt; zie hieronder.

 

4. ingekomen stukken/mededelingen

 

Onno deelt mee dat er geen stukken van bijzonder belang zijn binnengekomen sedert de vorige bestuursvergadering.

Hij doet (kort) verslag van het overleg dat hij heeft bijgewoond met afgevaardigden van de andere fietsverenigingen in Flevoland en de Noordoostpolder. Opvallend was dat  verschillende andere verengingen vrij recent een jeugdgroep hebben opgestart, iets waar wij het komend seizoen ook mee willen beginnen. De ervaringen bij die andere verenigingen zijn in eerste instantie positief.

Verder is de fietsclub Almere bezig om in samenwerking met andere Almeerse verenigingen een multifunctioneel sportterrein te ontwikkelen, met onder meer mogelijkheden voor moutainbiken.

 

5. rooster van aftreden

 

Onno deelt een nieuw voorstel rond. Krijn deelt mee dat hij met zijn bestuurswerk voor de vereniging wil stoppen. Dit wordt betreurd, maar (vanzelfsprekend) ook gerespecteerd. Besloten wordt dat Krijn zal aftreden in de najaarsvergadering en dat het rooster dat Onno heeft opgesteld één jaar in de tijd vooruit geschoven zal worden.

Aan Alexander wordt gevraagd of hij erover wil nadenken om het webmasterschap van Krijn over te nemen.

 

6. opstarten jeugdgroep

 

Michel zal de initiatiefnemers voor een jeugdgroep bij elkaar roepen om met hen afspraken te maken over de start ervan. Het wil proberen om begin juni met de groep van start te gaan.

Het is overigens niet zijn bedoeling om de kar verder ook te gaan trekken. Die taak rust op de initiatiefnemers.

 

7. tussentijdse evaluatie wegseizoen

 

De opkomst de eerste weken is hoog. Dat geeft een positief gevoel. Groep 4 heeft zijn eerste trainingsritten achter de rug. 

Voor het overige zijn er geen opvallende bijzonderheden te melden.

 

8. wvttk

 

Alexander deelt mee dat hij erover denkt om met de kleding over te stappen naar Bio Racer.

Alle kleding zou via Codoor besteld moeten worden met het oog op de BTW aftrek. Voor Condoor zou nog een plaats op de broek gevonden moeten worden.

 

 

 

 

opstartatum

actie

uitvoerder

status

opmerking

17-12-09

EHBO avond

Onno

in voorbereiding

 

17-12-09

Opstarten jeugdgroep

Michel

In voorbereiding

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogenblik a.u.b. ...