Geslaagde mountainbikeclinic Girlzz for Girlzz

Geslaagde mountainbikeclinic Girlzz for Girlzz

Onder werkelijk stralende weersomstandigheden is zondag demountainbike clinic verreden van Girlzz off road. Om 10.00uur werden de damesontvangen op de locatie bij Altius Fysiotherapie aan de Mast te Zeewolde. Onderhet genot van een kop koffie of thee werd door de initiatiefneemsters,waaronder Ingrid van der Vlist een kort briefing gehouden over de clinic en werder stil gestaan bij het goede doel waar het allemaal om gaat. 

De opbrengst van de dag wordt geschonken aan de stichtingdie het onderzoek naar het syndroom van Rett mogelijk maakt. Met een kostbaarhersenstamonderzoek kunnen de oorzaken van de stoornis in kaart worden gebrachtdie gerichte behandeling mogelijk maakt.  Deze ernstige neurologische ontwikkelingsstoornistreft met name meisjes.  Meer infohierover: www.stichtingterre.nl 

Onder het mom van de “Girlzz voor Girlzz” werd demountainbike uit de schuur gehaald en trokken de dames om 10.15 uur de bossenin.  De clinic was met name gericht ophet aanleren van techniek, zowel voor het schakelen en remmen maar ook hoe eenbocht of een helling genomen moet worden. Op enkele zandstroken werd het rijdendoor mul zand geoefend en de dijk deed dienst als helling om het klimmen endalen onder de knie te krijgen.

Het enthousiasme was enorm, na 3 uur sporten keerde de damesterug bij Altius om nog kort na te bespreken. Er bleek ook honger naar meer, de eerste onderlinge afspraken zijn reedsgemaakt om de geleerde techniek verder te gaan toepassen. Volgens Ingrid washet een leuke groep die de techniek snel wist op te pakken.  Ook kwam de vraag “wanneer is de volgendeclinic?” Aangezien de meeste dames voornemens  zijn deze ook te gaan volgen. De volgendeclinic zal 18 december worden gehouden in Veenendaal  waar ook het terrein wat heuvelachtiger is.Voor nadere informatie en de exacte data, tijden en locaties dien je de websitevan de Girlzz off road in de gaten te houden www.girlzz-offroad.net


Ogenblik a.u.b. ...