notulen best. verg. 05-10-010

                                Verslag van de bestuursvergadering van 5 oktober 2010

Aanwezig: Robert, Wilfried, Alexander, Albert, Michel, Onno

 

1. Opening

 

Robert opent.

 

2. Notulen

geen opmerkingen.

 

3. Actielijst

 

De actielijst wordt doorgenomen

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

Robert deelt mee dat er een aanbod is voor spinning. Hij zal het op de site zetten.

6 Oktober is weer de eerste bijeenkomst voor de volgende Omloop Flevoland. 

 

5.  Ervaringen jeugdgroep

 

Michel zal een mailtje rond sturen met een plan van aanpak voor de jeugdgroep.

Het is in ieder geval de bedoeling dat de jeugdleden tot 1 januari 2011 zonder verplichtingen zullen kunnen  blijven fietsen. Tegen die tijd zal duidelijk zijn of er voldoende animo is om de jeugdgroep voort te zetten.

 

6. evaluatie wegseizoen

 

Robert evalueert.

Het is een goed seizoen geweest. Veel deelnemers en de grens van de 100.000 kilometer is gepasseerd. Het totaal is uitgekomen op 110.600 kilometer.      

Snelheid is ook dit jaar soms weer een probleem geweest. Met name als groep 3 en 4 samen reden. Volgend seizoen moeten er overstapmomenten worden ingebouwd voor groep 2 naar groep 3.

 

7. vooruitblik ATB -seizoen

Onno deelt mee dat ons door Almere is gevraagd of wij willen participeren in een ATB-cyclus in de polder. Hiervoor bestaat geen animo.

Voor het overige zijn er geen bijzondere plannen voor het ATB seizoen. Alexander en een aantal anderen zullen het seizoen beginnen met een aantal strandraces, waaronder die van Hoek van Holland naar Den Helder. Daarna zal de draad van vorig jaar weer opgepakt worden. Bij voorkeur ook met een tweede groep, maar of die van de grond zal komen valt te bezien. Verder is de verwachting dat er een behoorlijke groep op de weg zal blijven rijden.

 

 

8. voorbereiding najaars ALV

Voor de najaars ALV zijn geen bijzondere agendapunten.

Met het oog op te verwachten belangstelling voor de voordracht van Richard van Ameijden, zal Alexander kijken of er met Asian Paradise afspraken kunnen worden gemaakt voor de huur van een zaal tegen een aantrekkelijke prijs.

 

9. Rondvraag

 

Albert vraagt aandacht voor de komende Bidon en verzoekt iedereen om na te denken over een stukje.

 

 

opstartdatum

actie

uitvoerder

status

opmerking

 

 

 

 

 

17-12-09

EHBO avond

Onno

In voorbereiding

 

17-12-09

Opstarten jeugdgroep

Michel

gebeurd

Er hebben al een aantal trainingsritten plaatsgevonden met een hoge opkomst

 


Ogenblik a.u.b. ...