best. verg. 3-3-2011

                            verslag van de bestuursvergadering van 3 maart 2011

 

Aanwezig: Robert, Wilfried, Albert, Michel en Onno

 

1. Opening

 

Robert opent

 

2. Notulen

 

Geen opmerkingen

 

3. Actielijst

 

Onno zal contact opnemen met Rinus De Vries om te bespreken of hij een EHBO avond voor verenigingsleden kan houden, danwel iemand weet die wij daarvoor kunnen vragen. Op een

dergelijke avond zou in ieder geval aandacht moeten worden besteed aan behandeling van acute hartproblemen.

 

4. Ingekomen stukken/mededelingen

 

Geen

 

5a . Vooruitblik wegseizoen

 

Robert deelt mee:

-          Zomerprogramma is gereed.

-          De wegcaptains voor de groepen 1 en 2 zijn rond. Voor groep 3 zijn nog geenaanmeldingen binnengekomen. Groep 4 heeft geen wegcaptains nodig.

-          De Omloop Flevoland 2011 staat in de steigers. De subsidies voor komend jaar zijn weer toegekend. De route van 85 km. vervalt en er komt een    nieuwe route van 95 km. De 65 km. routes zullen elkaar niet meer kruisen. Mogelijk zullen er drie fietsenverloot gaan worden.

-          De bestelling van de nieuwe kleding is rond.

 

5b. Terugblik winterseizoen

 

De evaluatie levert op dat het afgelopen ATB-seizoen nogal versnipperd was. Wellicht veroorzaakt doordat aan het begin van het seizoen enkele bijzondere evenementen, in het bijzonder strandraces, vielen, waaraan deel werd genomen door de vaste kern van de ATB'ers, waardoorn het reguliere programma niet goed van de grond kwam.

Verder is het ook niet gelukt om in twee groepen te blijven rijden. Wel heeft zich op informele wijze een tweede groep gevormd, die op eigen gelegenheid in en rondom Zeewolde is gaan rijden (groep Robert c.s.).

 

6. Evaluatie jeugd

 

Michel blikt terug en stelt vast dat de jeugdgroep vorm heeft gekregen. Er is een behoorlijk grote en enthousiaste groep jeugdigen, tussen de 10 a 15, die elke week fietst.

De plannen voor de komende periode zijn om deel te nemen aan verschillende toertochten, een fietsweekend te houden en een samenkomst te organiseren met jeugdafdelingen van andere verenigingen uit de omgeving.

 

Michel stelt verder voor om voor de jeugd een apart kledingpakket samen te stellen met sponsoring door Eric van Cleef van de Fiesenwinkel.

Het pakket zou kunnen bestaan uit een shirt met korte mouw en één met lange mouw, een korte broek en een lange broek.

Wilfried oppert als alternatief om de winst over 2010 te gaan steken in kleding voor de jeugd. Dat pakket zou in bruikleen kunnen worden gegeven aan de jeugdleden. Als een lid uit de kleding is gegroeid of ermee stopt, zou de kleding door een andere jeugdlid in gebruik kunnen worden overgenomen. Een degelijke constructie drukt voor de ouders van de jeugdleden de kosten van de aanschaf van fietskleding en verlaagt daarmee de drempel voor een lidmaatschap. Dit voorstel van Wilfried vindt steun.

Besloten wordt om in de komende ledenvergadering aan de vergadering voor te stellen om de winst over 2010 te reserveren voor de aanschaf van een pakket jeugdkleding.

 

7. Voorbespreking ALV

 

De balans en resultatenrekening over 2010 zijn voorafgaand aan de vergadering toegemaild aan de bestuursleden. 2010 is afgesloten met een positief resultaat van € 2.148,10.  

 

Wilfried deelt mee dat de kascie. bij hem is langs geweest en de jaarstukken heeft goedgekeurd. De commissie heeft drie aanbevelingen gedaan:

-          de vrijstelling van contributie voor bestuursleden te boeken als bestuurskosten

-          NTFU facturen laten autoriseren door degene die ze heeft ontvangen, alvorens ze door Wilfried te laten verwerken;

-          bankzaken actualiseren.

Wilfried deelt verder mee dat hij wil overstappen naar de Rabobank.

 

8. Rondvraag

 

Er is niets voor de rondvraag

 

opstartdatum

actie

uitvoerder

status

opmerking

 

 

 

 

 

17-12-09

EHBO avond

Onno

In voorbereiding

Onno zal Rinus vragen of hij een avond kan organiseren c.q. weet wie dat zou kunnen doen

 

 

 

 

 

 

                                          


Ogenblik a.u.b. ...