bestuursvergadering 23-06-2011

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}table.MsoTableGrid { border:solid windowtext 1.0pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}

                           verslag van debestuursvergadering van 23 juni 2011

 

Aanwezig: Robert, Wilfried, Albert, Michel en Onno

 

1. Opening

 

Robert opent

 

2 a. Notulen

 

Geen opmerkingen

 

2 b. Actielijst

 

Onno deelt mee dat hij contact heeft gehad met Rinus.Volgens hem dient een EHBO cursus met reanimatie te worden gegeven door eengecertificeerd persoon en is hij dat niet. Onno heeft daarop contact opgenomenmet het Rode Kruis te Harderwijk. EHBO en reanimatie zijn  gescheiden. Alleen reanimatie kost € 60,--per persoon, met een jaarlijkse herhalingscursus van € 7,50 per persoon. Devergadering vindt de kosten toch wel aanzienlijk, indien er van wordt uitgegaandat in principe iedere wegcaptain de cursus volgt.

Besloten wordt om eerst maar eens binnen de vereniging teinventariseren wie er in het bezit zijn van een EHBO of een BHV diploma.Wellicht dat zal blijken dat er al voldoende kennis in huis is. Onno zal aan deleden een mail sturen om dit te inventariseren.

 

3. Ingekomenstukken/mededelingen

 

Robert deelt mee dat op 30 juni de haalbaarheidsplannen voorhet bikepark in Almere bekend zullen worden gemaakt.

 

4 . Tussentijdseevaluatie wegseizoen

 

Robert deelt mee dat er tot nu toe al 15.000 km. meer zijngereden dan vorig seizoen op dezelfde datum. Ook het aantal deelnemers ligt al200 hoger. Wel blijven er klachten over het rijden in groep 3; dat is teonregelmatig.

 

5. Beleid subsidiegoede doelen

 

Een bespreking leidt tot de volgende uitkomst.

Nu het aantal goede doelen ritten explosief stijgt, evenalsde deelname daaraan door leden van onze vereniging, is het geen optie meer omalle leden te voorzien van een financiële bijdrage van de vereniging. Wel zalde website voor iedereen beschikbaar worden gehouden om publiciteit te gevenaan zijn/haar goede doel.

Verder willen we als vereniging wel goede doelen blijvensteunen, op het raakvlak met de fietssport. Het idee is om jaarlijks aan eendoor de ALV te bepalen goed doel een bedrag te schenken, waartoe het bestuureen voorstel zal doen in de najaars ALV.

In de komende najaars ALV zal dit beleidsvoornemen tergoedkeuring aan de leden worden voorgelegd. In geval van aanvaarding zal dantegelijk een voorstel worden gedaan voor het goede doel van dit jaar.

 

6. Besluit bijdrageATB traject

 

Onno deelt mee dat het verzoek van TVZ om een financielebijdrage te leveren aan de verbetering van het ATB traject inmiddels isachterhaald, omdat de financiering ervan inmiddels rond is.

 

7. Rondvraag en wvttk

 

Robert deelt mee dat de Omloop Flevoland succesvol isverlopen, zowel sportief als financieel.

Er waren 992 deelnemers en het positieve financieleresultaat voor onze vereniging bedraagt naar verwachting ongeveer € 2.170,--.

Van deelnemers heeft Robert positieve reacties ontvangen.

Enkele verbeterpunten voor de volgende editie zijn:

a) de inschrijfkaart voor medewerkers van de Rabobank moetduidelijker,

b) meer betrokkenheid bij contacten met sponsoren,

c) duidelijkheid vooraf over de sponsorbijdrage van Giant

d) altijd iemand van de PR groep in de stuurgroep.

 

Robert deelt mee dat Albert zijn rol bij de organisatie vande Omloop over gaat nemen. 

 

Michel bepleit de Fietsenwinkel meer als sponsor bijevenementen te betrekken. Volgens  hemwil de Fietsenwinkel wel, maar wordt zij vaak vergeten.


 

 

 

Opstartdatum

actie

uitvoerder

status

opmerking

23 juni 2011

Inventariseren bij de leden naar de aanwezigheid van EHBO of BHV diploma  bij

Onno

In voorbereiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          


Ogenblik a.u.b. ...