Verslag ALV WTC Zeewolde 21 maart 2018

Aanwezig bestuur: Hans Kranendonk, Eric Woltheus, Jeroen van Assen, Rene Steunenberg, Ger Stevens, Fons Stortelder, Arius Blom

Aanwezige leden: Martin van Zijl, Sjors Lodewijks, Aard Weijers, Rob vd Heijden, Jan Theo Hoeksema, Marcel Veenstra, Rinus de Vries, Remco van Beek, Martin Zwagerman, Sven Honig, Jan de Jong, Jan van Veldhoven, Hans Dijkhuizen, Joop Kok, Marja Kok, Ronald Langstraat.

Afmeldingen: Janine Stortelder, Marianne Dobber, Willem van Voorst, Sander Water, Ruud Kruizinga,

 1. Welkom en opening.

  • Hans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. Ingekomen stukken.

  • Marco Rademaker heeft een lichte herseninfarct gehad maar fiets alweer.

  • Marjanne Dobber is geblesseerd aan de schouder en zal voorlopig niet bij ons fietsen

  • Afmelding van de mensen hierboven genoemd.

  • Schrijven inzake overname wielerwinkel Westerlaken door Ridder Profile uit Nijkerk.

 1. Mededelingen voorzitter/secretaris.

  • Jeroen stopt per 1 januari 2019 met zijn werkzaamheden voor toercommissie en bestuur.

  • Bestuur zoekt hiervoor een nieuwe persoon

 1. Notulen vorige ledenvergadering, d.d. 15 november 2017.

  • Worden ongewijzigd vastgesteld.

 1. Wijzigingen samenstelling bestuur.

  • Hans Kranendonk draagt een aantal taken inzake MTB en sponsoring over aan Rene Steunenberg

  • Ter ontlasting van Eric Woltheus verzorgt Hans Kranendonk miv 2018 de incasso's.

  • Incasso's zullen begin maart geïnd worden

 1. Van de penningmeester.

  • Financieel jaarverslag 2017 betreft nog een concept omdat deze nog niet gecontroleerd is door de kascommissie. Eric geeft een mondelinge toelichting en haalt ook aan dat Altius graag zou zien dat zij meer baat zou hebben van de WTC.

  • Verslag kascommissie Marc Timmer en Ruud Kruiznga - Volgt in Najaarsvergadering

  • Verkiezing nieuw lid kascommissie. - Volgt in Najaarsvergadering

 1. Ledenadministratie.

Omschrijving

Totaal aantal leden

Aantal senioren

Aantal jeugdleden

Per 1 januari 2017

129

110

19

Aanmeldingen in 2017

32

14

18

Afmeldingen in 2017

22

15

7

Per 1 januari 2018

139

109

30

Het leden aantal is stabiel gebleven dankzij de sterke groei bij de jeugdleden.

 1. Communicatie en PR.

  • Hans verzorgt een publicatie tav groep 1 op 9 april

  • Start seizoen op woensdag 4 en maandag 9 april

  • Er is een nieuwe Flyer in de maak. René vraagt of iemand nog een leuke kleurrijke foto heeft van een groep fietsende WTC leden.

 1. Commissieverslagen.

  1. Toercommissie.

   • Toerkalender is compleet en komen wekelijks op de site

   • Voor groep 2 is de maximum snelheid 27km/u

   • Routes aangepast ( ingekort) voor groep 1 en 2.

  1. ATB commissie.

   • WTC en TVZ gaat zich aansluiten bij Stichting ….die een overeenkomst heeft met Staatsbosbeheer voor het onderhoud van de ATB route in Zeewolde. Op deze manier is ook de aansprakelijkheid van WTC uit de lucht.

   • WTC en TVZ hoeft dan alleen de vrijwilligers leveren voor het praktische onderhoud.

   • In 2019 staat een grote kap gepland in het kader van de " Essenziekte" en zal de route volledig worden aangepast.

  1. Jeugdcommissie.

   • Trainingen op zaterdagochtend verloopt goed.

   • Jeugd rijden af en toe ook wedstrijden en hebben zeer goe gepresteerd bij de wedstrijd van TVZ

   • De Regio jeugdwedstrijddag wordt dit jaar op het het soutingterrein georganiseerd op 16 juni.

  1. Evenementen commissie.

   • 1 tot 3 juni weekend in Mechelen Zuid Limburg. Fietsen in verschillende groepen met eigen afstand en snelheid. Inmiddels met 14 man.

   • Dit jaar bestaat de WTC 25 jaar. Gedacht wordt aan een activiteit medio september. Ger zoekt 2 vrijwilligers tbv de organisatie. Henk Kippersluis meld zich staande de vergadering.

   • Er worden ook 2 lange tochten georganiseerd van ca 200km.

   • Marcel Veenstra en Dave Calis doen mee aan de Alpe du Zes.

  1. Sponsorcommissie.

   • Volgens contracten vervalt contract bij overname.Met Ridder Profile in overleg treden of dit contract kan worden doorgezet

   • Er zijn nog 2 zakjes vrij voor sponsoring. Henri Doornekamp en Eric Woltheus hebben hiervoor belangstelling.

  • Kleding

   • Bioracer blijft leveren tegen nagenoeg dezelfde prijzen

   • Bioracer gaat WTC helpen bij het inrichten van een webshop

   • Voorraad zomer kleding is aangevuld tbv nw leden

 1. Vaststellen gedragscode en invoering aanstellingsbeleid jeugdtrainers, -coaches, en -begeleiders. (zie bijlagen)

  • De vergadering stemt in met de voorgestelde gedragscode zodat de club een "geaccepteerde club" wordt en daardoor gratis een VOG verklaring voor haar trainers en begeleiders kan aanvragen.

  • De vergadering stemt in met het voorgestelde aanstellingsbeleid en het bestuur zegt toe hiernaar te handelen. Dit betekent oa dat zij voor de aanstelling van een trainer/begeleider een VOG verklaring aanvragen en de aan te stellen functionaris wijzen op het bestaan van haar gedragscode

  • Ronald Langstraat en Jolanda Stevens hebben in principe aangegeven wel belangstelling te hebben voor de functie van vertrouwens persoon. De komende periode zal dit nader worden uitgewerkt.

 1. Rondvraag.

  • Martin van Zijl: Mogelijkheden voor de prijzen van de Kilometervreter competitie bezien bij het bereiken van 40.000 en 80.000km. Kunnen de regels voor de jeugd worden aangepast zodat ook zij in de prijzen kunnen vallen.

  • Ronald merkt op dat het leuk was veel blauw te zien bij de wedstrijd van WTC

 1. Sluiting.

  • Hans bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en nodigt iedereen uit nog even na te blijven voor een praatje onder genot van een hapje en een drankje.

 


Ogenblik a.u.b. ...